Expand your business on size, scope and profit

utilizing the Convincing Power Principles

Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sibren Strategy & Design verwerkt persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de normale persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het webformulier, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Sibren Strategy & Design verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten efficiënt en effectief te laten functioneren.
 • Voor afhandeling van betalingen en vorderingen.
 • Voor communicatie over onze dienst en de uitvoering daarvan.
 • Voor nieuwsbrieven, vooraankondigingen, …etc. Indien expliciet toestemming is gegeven.

Hoe lang we gegevens bewaren

Sibren Strategy & Design zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Sibren Strategy & Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, ook als uw gegevens buiten de EU verwerkt worden.

Websitebezoek

Sibren Strategy & Design gebruikt cookies voor het efficiënt en effectief uitvoeren van de website. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd. De informatie in dit bestandje wordt door uw browser bewaard. Andere pagina’s op deze website kunnen die informatie dan weer opvragen zodat het systeem weet of u bijvoorbeeld bent ingelogd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen via het webformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Sibren Strategy & Design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Sibren Strategy & Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het webformulier.

Sibren Strategy & Design heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Toegang tot het beveiligde gedeelte van sibren.nl wordt via een gebruikersnaam en wachtwoord verkregen.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’, het hangslotje in de adresbalk en het certificaat van "Let's Encrypt".

Contact

Heeft u vragen over ons privacy beleid of de uitvoering daarvan, verstuur dan uw bericht via het webformulier.